Kolejne korzyści wynikające z udziału w projekcie „Kompetencje-Rozwój-Sukces”. Dzięki dofinansowaniu z funduszy UE zakupiliśmy dodatkowe wyposażenie do pracowni przeznaczonej do kształcenia w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Działania te mają na celu wzbogacanie naszych pracowni w profesjonalne narzędzia. Uczniowie są bardzo zadowoleni z zakupionych sprzętów.