Nadzorem i przeprowadzeniem egzaminów zawodowych zajmuje się Centralna Komisja Egzaminacyjna Została powołana z dniem 1 stycznia 1999 r. przez Sejm RP na mocy ustawy z dnia 25 lipca 1998 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U. nr 117 poz.759).