HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W FORMULE 2012 NA ROK 2019

HARMONOGRAM EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W FORMULE 2017 NA ROK 2019

Wszystkie ważne informacje dotyczące pytań:

Kto i na jakich warunkach może przystąpić do egzaminu zawodowego w wybranej formule?

Ce sprawdza egzamin zawodowy?

 

Kiedy i jak jest przeprowadzany?

Kiedy, jak i gdzie należy się zgłosić?

Jak jest przeprowadzany egzamin pisemny i praktyczny?

Czy jest pobierana opłata?

Znajdziecie na stronach CKE: