Z dniem 1 września 2012 r. weszły w życie przepisy, które wprowadziły szereg zmian ?w szkolnictwie zawodowym, w tym wprowadziły egzamin potwierdzający kwalifikacje w ?zawodzie. ?